Evde Bakım Maaşı için Gelişmeler

Hanede Bakım Aylığı Bin Tl Olacak
Oldukça ihtiyar yahut herhangi bir engeli olup bakıma muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen bununla birlikte böyle insanların bakımı ila ilgilenen insanlara dairede bakım maaşı ödenmektedir. İşte bu gelir hükümet aracılığıyla verilmekte ve ayrıca şimdi itibari ila Dokuz yüz yirmi dört Lira. 2017 yılına girerken bir müjde geldi aynı zamanda evde bakma maaşına yeni bir sene ile beraber %8 zam geleceği bildirildi. İşte bu zam ile birlikte Evde Bakım Maaşı 1000 Türk lirası Olmakta . Milletin pek çok kısmı şimdilerde böyle bir bir uygulamadan habersiz olduğu için söz konusu makaleyi okuyan insanların etraflarında böylelikle bulunan kişilere tavsiyede bulunup, hükümetin hazırlamış bulunduğu işte bu avantajdan faydalanmalarını söylemiş olmaları mühimdir. Şu ana dek Beşyüz bin insan işte bu destekten faydalansa de yurdumuzda maateessüf bir sürü aile söz konusu işlemden habersiz.
Devletin vermiş olduğu bu aylıktan web sayfamızı takip edenlerin bilgileri bulunmakta ve ne tarzda alınacağı hususunda da bilgilendirmeleri daha önce yazmıştık. Lakin çok yeni okuyucularımız için tekrar etmekte fayda bulunuyor. Evde bakma aylığı alınabilmesi için hanede ihtiyaç sahibi bireyin tam teşekküllü herhangi bir hastaneden sağlık heyet raporu alması zorundadır ve bununla birlikte işte bu rapor sonucu Yüzde elli ve ayrıca üstü herhangi bir özrünün bulunduğuna ilişkin yazı bulunması gerekiyor. Bununla beraber işte bu rapor evde bakım maaşı 1000 lira da ismi geçen “ağır engelli” bölümünde da evet onayının bulunması gereklidir. Bu işlemin yanı sıra öbür bir detay de; dairede bakıma muhtaç durumdaki bireyin yaşamış olduğu hanede bulunan kişilerin maaşlarının, hane halkından bulunan birey için düşen gelirin altıyüzyedi TL 'dan az var olması gerekmektedir. Söz gelimi dairede Beş insan var ise, çalışanların aylıkları toplanır aynı zamanda beşe bölünür ortaya çıkan rakam 606.95 Türk lirası 'dan düşük ise böyle maaşı çekme imkanı kazanırsınız. Evde bakma maaşı engeli bulunan olan kişilere değil bakımını üstlenen kişilere verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *